(032) 238-41-22
* факс 237-17-88
...

Юридичні послуги:

І. Реєстрація:

юридичних осіб різних організаційних форм, спільних підприємств, представництв та дочірніх підприємств іноземних фірм;

фізичних осіб-підприємців;

громадських об’єднань (громадських організацій та громадських спілок);

реорганізація та ліквідація підприємств всіх форм власності;

складання проектів установчих документів, змін до них, правовий аналіз чинних установчих документів підприємств різних форм власності, отримання виписок, витягів та довідок з ЄДРПОУ, виготовлення печаток та штампів;

реєстрація платниками ПДВ та платниками єдиного податку.

ІІ. Юридичний супровід:

складання документів правового характеру (договори, угоди, протоколи, претензії, позови, скарги тощо);

надання усних і письмових юридичних консультацій, юридичних висновків;

правова експертиза документів;

аудит господарської діяльності;

супровід податкових та інших перевірок контролюючих органів; адміністративне та судове оскарження їхніх рішень;

представництво і захист прав та інтересів клієнтів в правоохоронних органах (прокуратура, поліція, державна фіскальна служба, служба безпеки);

одержання ліцензій, дозволів, юридичний супровід реєстрації знаків для товарів та послуг, патентів, винаходів тощо;

представництво інтересів клієнта під час зустрічей та переговорів з різних питань діяльності;

юридичний супровід укладення договорів купівлі-продажу, міни, оренди та інших договорів, предметом яких є нерухоме майно;

правова експертиза документів щодо операцій з нерухомістю, участь в переговорах, підготовка проектів документів та ін.

ІІІ. Ведення судових справ:

представництво і захист прав та інтересів клієнтів в судах усіх юрисдикцій при вирішенні різноманітних спорів, зокрема:

цивільних спорів (поділ майна, визнання права власності, захист авторського права та інтелектуальної власності, сімейних, трудових, житлових, спадкових, земельних спорів, інших спорів);

господарських спорів (стягнення заборгованості, збитків, спорів по укладенню та виконанню господарських договорів, визнання договорів недійсними, корпоративних спорів тощо);

адміністративних спорів (оскарження дій та рішень контролюючих органів, органів державної влади та управління тощо).

ІІІ.І. Ведення кримінальних справ:

- захист громадян на стадії досудового слідства;

- захист громадян в ході судового розгляду кримінальних справ на різних стадіях судового провадження.

ІІІ.ІI. Ведення адміністративних справ:

- про накладення адміністративних штрафів та інших санкцій (конфіскації предмету правопорушення – транспортних засобів, товарів, іншого майна).

Послуги Клієнти Головна